Debate Progressive Politics in Hungary

Event informations

Category: Roundtable
Date: 28/03/2017 / 20:00 – 22:00
Venue: Press Club Brussels Europe – 95, rue Froissart – 1040 Brussels

More info…

Event description

Debat over progressieve politiek in Hongarije

Dinsdag 28 maart 2017 20:00

Brussels Press Club Europe

Froissartstraat 95, 1040 Brussel

met Jan BALLIAUW (VRT), Benedek JAVOR (EP) en Peter NIEDERMULLER (EP)

De jaarlijkse studiereis van de Louis Paul Boonkring gaat dit jaar naar de hoofdstad van Hongarije, Boedapest, niet alleen wegens de turbulente en verontrustende trends in dit land maar ook omdat Boedapest een stad blijft waar Europese geschiedenis geschreven werd.

Jan Balliauw (VRT-journalist) zal eerst Hongarije historisch en geopolitiek situeren in de ruimere context van de recente evoluties in Oost- en Centraal-Europa.

Daarna zal hij twee progressieve Hongaarse leden van het Europees Parlement, Benedek Javor (Groenen) en Peter Niedermüller(Sociaal-Democraten) op zijn inleiding laten reageren en hen een paar thema’s voorleggen : vanwaar komt de sterkte van Fidesz? zijn er regionale verschillen? wat is de positie van Hongarije in de Vizigrad-context (Hongarije, Polen, Tsjechische Republiek en Slovakije) met Orban als de duidelijke aanvoerder? hoe uit de impasse geraken i.v.m. het vrije verkeer van personen (detacheringsrichtlijn) en vluchtelingen? vanwaar komt de verdeeldheid van de progressieve krachten in Hongarije (2 groene , 3 sociaaldemocratische partijen en een communistische partij) en hoe zien zij de toekomst?

Uiteraard zal er ook ruime gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Toegangsprijs: 5 euro (leden Louis-Paul Boonkring) en 7 euro (niet-leden)

De avond zal volledig in het Engels verlopen.

+++++++++++++++++++++++++++++

Tuesday 28 March 2017 from 8:00 to 10:00 p.m.

Press Club Brussels Europe, Rue Froissart 95, 1040 Brussels

Debate Progressive Politics in Hungary

with Jan BALLIAUW (VRT), Benedek JAVOR (EP) en Peter NIEDERMULLER (EP)

 

The annual study visit of the Louis-Paul Boonkring (*) brings us this year to the capital of Hungary, Budapest, not only because of the turbulent and worrying evolutions in this country but also because Budapest remains a city where European history has been written.

Jan Balliauw (journalist VRT) will start off by situating Hungary historically and geo-politically in the broader context of recent developments in Eastern and Central Europe.

Then he will give the floor to two progressive Hungarian Members of the European Parliament, Benedek Javor (Greens) and Peter Niedermüller (Social Democrats) to give their opinion on his presentation and to express their views on issues such as: where does the strength of Fidesz come from and are there regional differences? The position of Hungary in the Vizigrad context (Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakya) with Orban as the clear leader? How to get out of the impasse about free movement of persons (secondment EU directive) and refugees? The political situation: where does the discord amongst the progressive forces in Hungary come from (2 green, 3 social democratic parties and 1 communist party) and how do they see the future? Of course, there will be plenty of time for questions and answers.

Entrance fee: 5 euro (Louis-Paul Boonkring members) and 7 euro (non-members)

(*) Progressive socio-cultural association in Brussels. For more info see www.lpboonkring.be

(De Louis Paul Boonkring is een sociaal-culturele vrijwilligersvereniging die zich thematisch en vertrekkend vanuit de figuur Louis Paul Boondwars en averechts, engageert voor een meer rechtvaardige, duurzame, vreedzame en solidaire samenleving waarin mensen eerlijke kansen krijgen)

Shares